image

Genderexpressie toen en nu

M/V wat doe jij ermee?

Een tentoonstelling voor jongeren over genderexpressie. Leerlingen uit het voorgezet onderwijs maakten o.l.v. studenten van de Academie voor Beeldende Vorming beeldend, kunstwerken over dit onderwerp. Hun werk is geplaatst tegen de achtergrond van maatschappelijke opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid door de tijd heen en verhalen van mensen die zich aan de maatschappelijke conventies onttrokken. In opdracht van Ihlia (LHBT heritage) voor de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

IMG_0757 IMG_0758 IMG_0879

Jongeren reageren met beeldend werk op een historische aanleiding. Mindmap voor een interactief project.

 

Reactie bezoeker: Door ‘gender identiteit’ op een eenvoudige manier bespreekbaar te maken voor scholieren en hen te vragen hun denkbeelden in eigen woord en beeld uit te drukken ontstaat een actuele discussie. Het werk is voor de bezoeker van de tentoonstelling in een historische context geplaatst. Het is deze combinatie van hedendaagse opvattingen en historische ontwikkelingen dat de tentoonstelling zo interessant maakt. De bezoeker krijgt voldoende stof tot nadenken aangereikt en het antwoord is, net als gender identiteit zelf, voor een ieder anders.