Kinderen laten meedoen en denken over de faciliteiten voor henzelf en hun buurtgenoten in de eigen wijk. Ze maakten filmpjes, schreven boekjes, kookten soep voor de buurt, hielpen de voedselbank, richtten een wensboom op met een jaarlijks feest voor iedereen, maakten een speurtocht door de buurt met verhalen die zomaar gebeurt kunnen zijn, en als kers op de taart hielpen zij bij het ontwerp van een inmiddels gerealiseerde buurtkamer.

Ontwikkeld voor  SPIN,  een speeltuinorganisatie in Amsterdam.

kinderpartipatie wensboom
kinderparticipatie
kinderparticipatie nieuw gebouw
kinderparticipatie3
kinderparticipatie 1
kinderparticipatie 2
kinderparticipatie